Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 19.x - Nvidia-340 Sürücüsünü Çekirdek 5.0.x Sürüme Kurma  (Okunma sayısı 118 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Butterfly

  • Proje Sorumlusu
  • *****
  • İleti: 16812
  • Linux Mint Türkiye
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 & LMDE 3
  • Masaüstü: Cinnamon 4.0 & Mate 1.20
Nvidia-340 sürücüsü GF 8x, GF 9x and GT 2xx serilerine destek veren bir sürücüdür. Bununla birlikte daha üst serilerde de istenirse kullanılabilmektedir (tavsiye edilmez).

Linux Mint 19.x serisinde nvidia-340.107 sürücüsünü aşağıdaki komutlarla PPA deposundan çekirdeğin 4.20.x sürümüne kadar sorunsuz kurabiliyorduk.

Kod: [Seç]
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install nvidia-340 nvidia-settings

Ama çekirdeğin 5.0.x sürümü ile PPA deposundaki paket uyumsuz. Bununla birlikte bir kaç işlemle bu paketi çekirdeğin 5.0.x sürümü ile uyumlu hale getirebilirsiniz.

Öncelikle aşağıdaki komutlarla gerekli yama dosyasını oluşturunuz ve dosyayı açınız.

Kod: [Seç]
sudo touch /usr/src/nvidia-340-340.107/patches/buildfix_kernel_5.0.patch
Kod: [Seç]
sudo xed /usr/src/nvidia-340-340.107/patches/buildfix_kernel_5.0.patch
Açılan dosyaya aşağıdaki satırları kopyalayıp yapıştırınız ve buildfix_kernel_5.0.patch dosyasını kaydediniz.

Kod: [Seç]
From 0b4e74ba61c50aefa16a4bafac3a60799eab7a20 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alberto Milone <alberto.milone@canonical.com>
Date: Fri, 15 Feb 2019 14:43:21 +0100
Subject: [PATCH 1/1] Add support for Linux 5.0

---
 Makefile               |  2 ++
 conftest.sh            | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 nv-drm.c               | 12 +++++++++++-
 nv-time.h              | 24 ++++++++++++++++++++++++
 os-interface.c         | 13 +++++++------
 uvm/Makefile           |  1 +
 uvm/nvidia_uvm_linux.h |  1 +
 uvm/nvidia_uvm_lite.c  |  4 ++--
 8 files changed, 81 insertions(+), 9 deletions(-)
 create mode 100644 nv-time.h

diff --git a/Makefile b/Makefile
index 8ac3c1a..1959dce 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -147,6 +147,8 @@ COMPILE_TESTS = \
    vm_fault_present \
    vm_fault_has_address \
    drm_driver_unload_has_int_return_type \
+   drm_gem_object_get \
+   do_gettimeofday \
    drm_legacy_pci_init \
    timer_setup
 #
diff --git a/conftest.sh b/conftest.sh
index 64d75a1..fb0bf60 100755
--- a/conftest.sh
+++ b/conftest.sh
@@ -168,6 +168,7 @@ test_headers() {
     FILES="$FILES linux/sched/task.h"
     FILES="$FILES xen/ioemu.h"
     FILES="$FILES linux/fence.h"
+    FILES="$FILES linux/ktime.h"
 
     FILES_ARCH="$FILES_ARCH asm/set_memory.h"
 
@@ -1971,6 +1972,38 @@ compile_test() {
             compile_check_conftest "$CODE" "NV_DRM_DRIVER_UNLOAD_HAS_INT_RETURN_TYPE" "" "types"
         ;;
 
+        drm_gem_object_get)
+            #
+            # Determine if the function drm_gem_object_get() is present.
+            #
+            CODE="
+            #include <drm/drmP.h>
+            #if defined(NV_DRM_DRM_GEM_H_PRESENT)
+            #include <drm/drm_gem.h>
+            #endif
+            void conftest_drm_gem_object_get(void) {
+                drm_gem_object_get();
+            }"
+
+            compile_check_conftest "$CODE" "NV_DRM_GEM_OBJECT_GET_PRESENT" "" "functions"
+        ;;
+
+        do_gettimeofday)
+            #
+            # Determine if the function do_gettimeofday() is present.
+            #
+            CODE="
+            #include <linux/time.h>
+            #if defined(NV_LINUX_KTIME_H_PRESENT)
+            #include <linux/ktime.h>
+            #endif
+            void conftest_do_gettimeofday(void) {
+                do_gettimeofday();
+            }"
+
+            compile_check_conftest "$CODE" "NV_DO_GETTIMEOFDAY_PRESENT" "" "functions"
+        ;;
+
         drm_legacy_pci_init)
             #
             # Determine if drm_legacy_pci_init() is present. drm_pci_init() was
diff --git a/nv-drm.c b/nv-drm.c
index 0eb72e4..1c968de 100644
--- a/nv-drm.c
+++ b/nv-drm.c
@@ -37,6 +37,16 @@ struct nv_gem_object {
     struct page **pages;
 };
 
+static inline void
+nv_drm_gem_object_unreference_unlocked(struct nv_gem_object *nv_gem)
+{
+#if defined(NV_DRM_GEM_OBJECT_GET_PRESENT)
+    drm_gem_object_put_unlocked(&nv_gem->base);
+#else
+    drm_gem_object_unreference_unlocked(&nv_gem->base);
+#endif
+}
+
 static int nv_drm_load(
     struct drm_device *dev,
     unsigned long flags
@@ -252,7 +262,7 @@ RM_STATUS NV_API_CALL nv_alloc_os_descriptor_handle(
         goto done;
     }
 
-    drm_gem_object_unreference_unlocked(&nv_obj->base);
+    nv_drm_gem_object_unreference_unlocked(nv_obj);
 
     status = RM_OK;
 
diff --git a/nv-time.h b/nv-time.h
new file mode 100644
index 0000000..cc828aa
--- /dev/null
+++ b/nv-time.h
@@ -0,0 +1,24 @@
+#ifndef __NV_TIME_H__
+#define __NV_TIME_H__
+
+#include "conftest.h"
+#include <linux/time.h>
+
+#if defined(NV_LINUX_KTIME_H_PRESENT)
+#include <linux/ktime.h>
+#endif
+
+static inline void nv_gettimeofday(struct timeval *tv)
+{
+#ifdef NV_DO_GETTIMEOFDAY_PRESENT
+    do_gettimeofday(tv);
+#else
+    struct timespec64 now;
+
+    ktime_get_real_ts64(&now);
+    tv->tv_sec = now.tv_sec;
+    tv->tv_usec = now.tv_nsec/1000;
+#endif
+}
+
+#endif
diff --git a/os-interface.c b/os-interface.c
index 7e3d362..7190b26 100644
--- a/os-interface.c
+++ b/os-interface.c
@@ -13,6 +13,7 @@
 
 #include "os-interface.h"
 #include "nv-linux.h"
+#include "nv-time.h"
 
 RM_STATUS NV_API_CALL os_disable_console_access(void)
 {
@@ -440,7 +441,7 @@ RM_STATUS NV_API_CALL os_get_current_time(
 {
     struct timeval tm;
 
-    do_gettimeofday(&tm);
+    nv_gettimeofday(&tm);
 
     *seconds = tm.tv_sec;
     *useconds = tm.tv_usec;
@@ -475,7 +476,7 @@ RM_STATUS NV_API_CALL os_delay_us(NvU32 MicroSeconds)
 #ifdef NV_CHECK_DELAY_ACCURACY
     struct timeval tm1, tm2;
 
-    do_gettimeofday(&tm1);
+    nv_gettimeofday(&tm1);
 #endif
 
     if (in_irq() && (MicroSeconds > NV_MAX_ISR_DELAY_US))
@@ -490,7 +491,7 @@ RM_STATUS NV_API_CALL os_delay_us(NvU32 MicroSeconds)
         udelay(usec);
 
 #ifdef NV_CHECK_DELAY_ACCURACY
-    do_gettimeofday(&tm2);
+    nv_gettimeofday(&tm2);
     nv_printf(NV_DBG_ERRORS, "NVRM: osDelayUs %d: 0x%x 0x%x\n",
         MicroSeconds, tm2.tv_sec - tm1.tv_sec, tm2.tv_usec - tm1.tv_usec);
 #endif
@@ -518,7 +519,7 @@ RM_STATUS NV_API_CALL os_delay(NvU32 MilliSeconds)
     struct timeval tm_start;
 #endif
 
-    do_gettimeofday(&tm_aux);
+    nv_gettimeofday(&tm_aux);
 #ifdef NV_CHECK_DELAY_ACCURACY
     tm_start = tm_aux;
 #endif
@@ -552,7 +553,7 @@ RM_STATUS NV_API_CALL os_delay(NvU32 MilliSeconds)
         do
         {
             schedule_timeout(jiffies);
-            do_gettimeofday(&tm_aux);
+            nv_gettimeofday(&tm_aux);
             if (NV_TIMERCMP(&tm_aux, &tm_end, <))
             {
                 NV_TIMERSUB(&tm_end, &tm_aux, &tm_aux);
@@ -574,7 +575,7 @@ RM_STATUS NV_API_CALL os_delay(NvU32 MilliSeconds)
         udelay(MicroSeconds);
     }
 #ifdef NV_CHECK_DELAY_ACCURACY
-    do_gettimeofday(&tm_aux);
+    nv_gettimeofday(&tm_aux);
     timersub(&tm_aux, &tm_start, &tm_aux);
     nv_printf(NV_DBG_ERRORS, "NVRM: osDelay %dmsec: %d.%06dsec\n",
         MilliSeconds, tm_aux.tv_sec, tm_aux.tv_usec);
diff --git a/uvm/Makefile b/uvm/Makefile
index 42ad927..5c7b466 100644
--- a/uvm/Makefile
+++ b/uvm/Makefile
@@ -171,6 +171,7 @@ COMPILE_TESTS = \
    kbasename \
    fatal_signal_pending \
    kuid_t \
+   do_gettimeofday \
    vm_fault_has_address
 
 MODULE_NAME:= nvidia-uvm
diff --git a/uvm/nvidia_uvm_linux.h b/uvm/nvidia_uvm_linux.h
index 1625209..1edb620 100644
--- a/uvm/nvidia_uvm_linux.h
+++ b/uvm/nvidia_uvm_linux.h
@@ -146,6 +146,7 @@
 #include <linux/interrupt.h>        /* tasklets, interrupt helpers      */
 #include <linux/timer.h>
 #include <linux/time.h>             /* do_gettimeofday()*/
+#include "nv-time.h"
 
 #include <asm/div64.h>              /* do_div()                         */
 #if defined(NV_ASM_SYSTEM_H_PRESENT)
diff --git a/uvm/nvidia_uvm_lite.c b/uvm/nvidia_uvm_lite.c
index 119c93a..33b8d4b 100644
--- a/uvm/nvidia_uvm_lite.c
+++ b/uvm/nvidia_uvm_lite.c
@@ -2019,7 +2019,7 @@ static RM_STATUS _check_ecc_errors(UvmGpuMigrationTracking *pMigTracker,
     {
         if (!!(rmInterruptSet) && !bEccIncomingError)
         {
-            do_gettimeofday(&eccErrorStartTime);
+            nv_gettimeofday(&eccErrorStartTime);
             _set_timeout_in_usec(&eccErrorStartTime, &eccTimeout,
                                  UVM_ECC_ERR_TIMEOUT_USEC);
 
@@ -2051,7 +2051,7 @@ static RM_STATUS _check_ecc_errors(UvmGpuMigrationTracking *pMigTracker,
         //
         if (!!(rmInterruptSet) && (eccErrorStartTime.tv_usec != 0))
         {
-            do_gettimeofday(&eccErrorCurrentTime);
+            nv_gettimeofday(&eccErrorCurrentTime);
             if ((eccErrorCurrentTime.tv_sec > eccTimeout.tv_sec) ||
                 ((eccErrorCurrentTime.tv_sec == eccTimeout.tv_sec) &&
                 (eccErrorCurrentTime.tv_usec >= eccTimeout.tv_usec)))
--
2.19.1

Şimdi aşağıdaki komutla çekirdek modülünü derleme yapılandırma dosyasını yani dkms.conf dosyasını açınız.

Kod: [Seç]
sudo xed /usr/src/nvidia-340-340.107/dkms.conf
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulup,

Kod: [Seç]
#PATCH[1]="buildfix_kernel_4.14.patch"
aşağıdaki şekilde değiştiriniz ve dosyayı kaydediniz (önündeki # karakteri de silinecek).

Kod: [Seç]
PATCH[1]="buildfix_kernel_5.0.patch"
Artık aşağıdaki komutla Nvidia-340.107 sürücüsünün, çekirdeğin 5.0.x serisi içinde derlenerek kurulmasını sağlayabilirsiniz.

Kod: [Seç]
sudo dpkg-reconfigure nvidia-340
Kurulum işleminden sonra aşağıdaki komutla, nvidia-340 sürücüsünün hangi çekirdekler için kurulduğunu görebilirsiniz.

Kod: [Seç]
dkms status
Aşağıdaki gibi çekirdeğin 5.0.x sürümü de listeleniyorsa, kurulum başarılı demektir.

Kod: [Seç]
nvidia-340, 340.107, 4.18.0-16-generic, x86_64: installed
nvidia-340, 340.107, 5.0.1-050001-generic, x86_64: installed

Soruun yaşanması durumunda, aşağıdaki konumuzda nalatıldığı biçimde sistemi eski çekirdekle açıp, elle yüklediğiniz sürümü kaldırabilirsiniz.
Çekirdeğin güncel sürümlerini kolayca kurmak için, buradaki UKUU uygulamasını kullanabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 13 Mart 2019, 00:59:15 Gönderen: Butterfly »
Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce...