Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım öncelikle.

Kod: [Seç]
dpkg -l | grep virtualbox
inxi -Sr
2
Aşağıdaki komutlarla kablosuz ağ cihazı için yazılımsal şifrelemeyi etkineleştirip, güç yönetimini pasifleştirmeyi dener misiniz?

Kod: [Seç]
echo "options rt2800usb nohwcrypt=1" | sudo tee  /etc/modprobe.d/rt2800usb.conf
Kod: [Seç]
echo -e '#!/bin/sh\n\n/sbin/iwconfig wlxacf1df0fcac2 power off' | sudo tee /etc/pm/power.d/wireless
Kod: [Seç]
sudo cdmod +x /etc/pm/power.d/wireless
Ardından sistemi yeniden başlatınız.
3
Kod: [Seç]
inxi -SMNnxxz
System:    Host: mustafa-desktop Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: ASRock model: H61M-VG3
           Bios: American Megatrends v: P1.60 date: 01/07/2013
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000
           bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168
           IF: enp2s0 state: down mac: <filter>

Kod: [Seç]
lspci -nnk | grep -iA2 net
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:8168]
Kernel driver in use: r8169

Kod: [Seç]
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 04a9:2737 Canon, Inc. MF4410
Bus 002 Device 004: ID 2001:3c1e D-Link Corp.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Kod: [Seç]
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

Kod: [Seç]
sudo lshw -C network
[sudo] password for mustafa:
  *-network               
       açıklama: Eternet interface
       ürün: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       üretici: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       mantıksal ad: enp2s0
       sürüm: 06
       serial: bc:5f:f4:a5:52:9a
       boyut: 10Mbit/s
       kapasite: 1Gbit/s
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list eternet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168e-3_0.0.4 03/27/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       kaynaklar: irq:24 ioport:e000(boyut=256) bellek:f0004000-f0004fff bellek:f0000000-f0003fff
  *-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       physical id: 1
       bus info: usb@2:1.3
       mantıksal ad: wlxacf1df0fcac2
       serial: ac:f1:df:0f:ca:c2
       kapasiteler: eternet physical wireless
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=4.13.0-32-generic firmware=0.29 ip=192.168.43.204 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11

Kod: [Seç]
iwconfig | grep Power
enp2s0    no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

          Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=20 dBm   
          Power Management:on

Kod: [Seç]
lsmod
Module                  Size  Used by
ccm                    20480  9
arc4                   16384  2
rt2800usb              28672  0
rt2x00usb              20480  1 rt2800usb
rt2800lib             110592  1 rt2800usb
rt2x00lib              53248  3 rt2800lib,rt2800usb,rt2x00usb
mac80211              782336  3 rt2800lib,rt2x00lib,rt2x00usb
cfg80211              614400  2 rt2x00lib,mac80211
binfmt_misc            20480  1
nls_iso8859_1          16384  1
ip6t_REJECT            16384  1
nf_reject_ipv6         16384  1 ip6t_REJECT
usblp                  20480  0
nf_log_ipv6            16384  5
xt_hl                  16384  22
ip6t_rt                16384  3
nf_conntrack_ipv6      20480  8
nf_defrag_ipv6         36864  1 nf_conntrack_ipv6
ipt_REJECT             16384  1
nf_reject_ipv4         16384  1 ipt_REJECT
nf_log_ipv4            16384  5
intel_rapl             20480  0
snd_hda_codec_realtek    94208  1
nf_log_common          16384  2 nf_log_ipv6,nf_log_ipv4
x86_pkg_temp_thermal    16384  0
snd_hda_codec_generic    73728  1 snd_hda_codec_realtek
intel_powerclamp       16384  0
coretemp               16384  0
kvm_intel             208896  0
input_leds             16384  0
kvm                   585728  1 kvm_intel
snd_hda_intel          40960  3
snd_hda_codec         126976  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
irqbypass              16384  1 kvm
serio_raw              16384  0
crct10dif_pclmul       16384  0
snd_hda_core           81920  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
crc32_pclmul           16384  0
snd_hwdep              20480  1 snd_hda_codec
snd_pcm                98304  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
ghash_clmulni_intel    16384  0
cryptd                 24576  1 ghash_clmulni_intel
intel_cstate           20480  0
intel_rapl_perf        16384  0
snd_seq_midi           16384  0
snd_seq_midi_event     16384  1 snd_seq_midi
xt_LOG                 16384  10
snd_rawmidi            32768  1 snd_seq_midi
snd_seq                65536  2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
snd_seq_device         16384  3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_timer              32768  2 snd_seq,snd_pcm
snd                    81920  16 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_hda_codec_realtek,snd_pcm
lpc_ich                24576  0
ie31200_edac           16384  0
mei_me                 40960  0
soundcore              16384  1 snd
mei                    98304  1 mei_me
shpchp                 36864  0
mac_hid                16384  0
intel_smartconnect     16384  0
xt_limit               16384  13
xt_tcpudp              16384  18
xt_addrtype            16384  4
nf_conntrack_ipv4      16384  8
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack_ipv4
xt_conntrack           16384  16
ip6table_filter        16384  1
ip6_tables             28672  1 ip6table_filter
nf_conntrack_netbios_ns    16384  0
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns
nf_nat_ftp             16384  0
nf_nat                 28672  1 nf_nat_ftp
nf_conntrack_ftp       20480  1 nf_nat_ftp
parport_pc             32768  0
ppdev                  20480  0
nf_conntrack          131072  8 nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ftp,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_broadcast,nf_nat_ftp,nf_conntrack_netbios_ns,xt_conntrack,nf_nat
libcrc32c              16384  2 nf_conntrack,nf_nat
iptable_filter         16384  1
lp                     20480  0
parport                49152  3 lp,parport_pc,ppdev
ip_tables              24576  1 iptable_filter
x_tables               40960  13 xt_LOG,ipt_REJECT,ip_tables,iptable_filter,xt_tcpudp,xt_limit,ip6t_REJECT,ip6table_filter,xt_addrtype,ip6t_rt,xt_conntrack,ip6_tables,xt_hl
autofs4                40960  2
btrfs                1097728  0
xor                    24576  1 btrfs
raid6_pq              118784  1 btrfs
dm_mirror              24576  0
dm_region_hash         20480  1 dm_mirror
dm_log                 20480  2 dm_mirror,dm_region_hash
i915                 1806336  5
i2c_algo_bit           16384  1 i915
drm_kms_helper        167936  1 i915
syscopyarea            16384  1 drm_kms_helper
sysfillrect            16384  1 drm_kms_helper
psmouse               143360  0
sysimgblt              16384  1 drm_kms_helper
fb_sys_fops            16384  1 drm_kms_helper
drm                   356352  6 i915,drm_kms_helper
ahci                   36864  3
libahci                32768  1 ahci
r8169                  81920  0
mii                    16384  1 r8169
video                  40960  1 i915

modem bilgisayarın yanında olmasına bakmayarak %30 ile çekiyor.
4
Bu GPU Nvidia-340 legacy sürücüsünü kullanır. Bu sürücünün resmi olarak çekirdeğin 3.19 sürümüne kadar desteği mevcut. Yani depodaki sürücü sürümü (nvidia-340.104) çekirdeğin görece güncel sürümü ile derlenemediği için sorun yaşanıyor olabilir. Aşağıdaki komutlarla Nvidia PPA deposunu ekleyip, bu depodaki nvidia-340.106 sürüm sürücüyü kurmayı deneyebilirsiniz.

Kod: [Seç]
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-340
Dediğiniz işlemleri yaptım. Yeniden başlattığımda karşıma turuncu bir ekran çıktı(turunculuktan başka bir şey yok). Bir daha kapatıp açtım, bu kez simsiyah bi ekran geldi. Ne yapabilirim?
5
Alıntı
Graphics:  Card: NVIDIA C77 [GeForce 8200M G]

Bu GPU Nvidia-340 legacy sürücüsünü kullanır. Bu sürücünün resmi olarak çekirdeğin 3.19 sürümüne kadar desteği mevcut. Yani depodaki sürücü sürümü (nvidia-340.104) çekirdeğin görece güncel sürümü ile derlenemediği için sorun yaşanıyor olabilir. Aşağıdaki komutlarla Nvidia PPA deposunu ekleyip, bu depodaki nvidia-340.106 sürüm sürücüyü kurmayı deneyebilirsiniz.

Kod: [Seç]
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-340
6
Ağ / Internet / Network / Ynt: Mobil Etkin Nokta desteklememe sorunu
« Son İleti Gönderen: candancelik Bugün, 00:03:39 »
Yanıtınız için teşekkürler fakat verdiğiniz konudakileri yaparken "Your adapter does not support AP (master) mode" uyarısını aldım. Ne önerirsiniz?
7
Intel / intel ekran karı tanıtma
« Son İleti Gönderen: umut integral 20 Şubat 2018, 22:48:12 »
linux mint 18.3 Cinnamon 64-bit işletim sistemini kullanıyorum.
steam da oyun yükledim yalnız ekran kartını tanımadığı için oyunu açamıyorum intelin sitesinde ilgili ekran kartının linux için driverını bulamadım. sanırım paylaşımlı ekran kartı.
Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series]

sistem bilgisini tıklayınca çıkan bilgileri aşağıya yazıyorum bir işe yarar mı bilmiyorum.
Not:C ve C++ öğrenmek için bildiğiniz bir program yada eğitim uygulaması varsa öneri alabilirim.

System:    Host: umut-pc Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Hewlett-Packard (portable) product: HP Pavilion g6 Notebook PC v: 0692120000204610000610100
           Mobo: Hewlett-Packard model: 1670 v: 09.37 Bios: Hewlett-Packard v: F.33 date: 08/30/2011
           Chassis: type: 10
CPU:       Dual core Intel Core i5-2430M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9579
           clock speeds: min/max: 800/3000 MHz 1: 2394 MHz 2: 2394 MHz 3: 2394 MHz 4: 2394 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0116
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6760
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.64hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1c20
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network:   Card-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: wl bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 14e4:4727
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10ec:8136
           IF: eno1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (14.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BPVT size: 320.1GB serial: WD-WX11E71T9345
Partition: ID-1: / size: 290G used: 39G (14%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.24GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:      System: supported: N/A
           No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 58.0C mobo: N/A gpu: 57.5
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Repos:     Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
           deb [arch=amd64] http: //dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
           deb http: //packages.linuxmint.com sylvia main upstream import backport
           deb http: //ftp.linux.org.tr/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
           deb http: //ftp.linux.org.tr/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
           deb http: //ftp.linux.org.tr/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
           deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
           deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
           deb http: //repository.spotify.com stable non-free
Info:      Processes: 215 Uptime: 5:31 Memory: 1418.9/3892.3MB
           Init: systemd v: 229 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 5.4.0
Client: Unknown python2.7 client inxi: 2.2.35
8
Lütfen önce Nvidia sürücüsünü kaldırın, masaüstüden yapamıyorsanız önceki mesajdaki bağlantıda kurtarma kipinde nasıl yapılacağı anlatılımıştı.

Ardından inxi ve mesa-utils paketlerini kurup istenen çıktıları yeniden paylaşın. Ekran kartı ile ilgili çıktıların paylaşılması ile ilgili konuda öncesinde inxi paketinin yüklenmesi gerektiği belirtilmişti. Lütfen yönergeleri doğru uygulamaya özen gösterelim.

Önceki mesajda yine Xorg'un nasıl seçileceği ile ilgili ekran görüntüsü paylaşılmıştı.


İnxi paketinin yüklü gözükmeme sebebi Live CD den yazdığım için olması gerekiyor. Nvidia kaldırma işlemini yaptım. Onun dışında dediğiniz inxi çıktısını nasıl alabilirim? Masaüstüne ulaşsam bile kopyalayamıyorum, onun için
Düzenleme: Dediğiniz yöntemle ulaştım ve inxi yi kurdum. eksik olan çıktılar:
inxi -SMGxx:
Kod: [Seç]
System:    Host: SMPC Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.2.0
           Desktop: Gnome 3.26.2 (Gtk 3.22.25-0ubuntu0.1) dm: gdm3
           Distro: Ubuntu 17.10
Machine:   Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP G60 Notebook PC v: F.54 serial: N/A
           Mobo: Wistron model: 303C v: 08.60 serial: N/A
           BIOS: Hewlett-Packard v: F.54 date: 08/18/2009
           Chassis: Wistron type: 10 serial: N/A
Graphics:  Card: NVIDIA C77 [GeForce 8200M G]
           bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10de:0845
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.5 )
           drivers: nvidia (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           OpenGL: renderer: NVAA
           version: 3.3 Mesa 17.2.8 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
glxinfo | grep render:
Kod: [Seç]
direct rendering: Yes
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: NVAA
    GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
    GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
    GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fog_distance,
    GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer,
Nvidia sürücüsü olmadan performans sıkıntısı yaşıyorum. Nvidia kurulu ve sıkıntı çıkmaycak bir biçimde işimizi halledemez miyiz?

9
Ağ ile ilgili çıktıları yeniden paylaşınız, sorunu doğal biçimde çözemezsek, Ndiswrapper ile çömek için yönlendirelim.
10
Lütfen önce Nvidia sürücüsünü kaldırın, masaüstüden yapamıyorsanız önceki mesajdaki bağlantıda kurtarma kipinde nasıl yapılacağı anlatılımıştı.

Ardından inxi ve mesa-utils paketlerini kurup istenen çıktıları yeniden paylaşın. Ekran kartı ile ilgili çıktıların paylaşılması ile ilgili konuda öncesinde inxi paketinin yüklenmesi gerektiği belirtilmişti. Lütfen yönergeleri doğru uygulamaya özen gösterelim.

Önceki mesajda yine Xorg'un nasıl seçileceği ile ilgili ekran görüntüsü paylaşılmıştı.

Sayfa: [1] 2 3 ... 10