Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Kod: [Seç]
berkehan[member=5184]Sirkadyen[/member] ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: sirkadyen Kernel: 4.10.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: LENOVO product: 20202 v: Lenovo IdeaPad Z500
           Mobo: LENOVO model: INVALID v: 00000000INVALID
           Bios: LENOVO v: 71CN51WW(V1.21) date: 07/12/2013
CPU:       Quad core Intel Core i7-3632QM (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 17560
           clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1199 MHz 2: 1199 MHz 3: 1200 MHz
           4: 1199 MHz 5: 1199 MHz 6: 1199 MHz 7: 1199 MHz 8: 1200 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 645M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GT 645M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.66 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-37-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Intel Centrino Wireless-N 2230
           driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
           IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 750.2GB (1.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_750 size: 250.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD5000LPLX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 223G used: 7.0G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 6.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 60.0C mobo: N/A gpu: 0.0:51C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 269 Uptime: 1:26 Memory: 1978.6/5820.6MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35

berkehan[member=5184]Sirkadyen[/member] ~ $ sudo parted -l
[sudo] password for berkehan:
Model: ATA Samsung SSD 750 (scsi)
Disk /dev/sda: 250GB
Sektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/512B
Disk bölümü Tablosu: gpt
Disk Bayrakları:

Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Dosya sistemi   İsim                  Bayraklar
 1      1049kB     538MB  537MB   fat32           EFI System Partition  önyükleme, esp
 2      538MB      244GB  243GB   ext4
 3      244GB      250GB  6290MB  linux-swap(v1)


Model: ATA WDC WD5000LPLX-0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
Sektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/4096B
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:

Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Tür      Dosya sistemi  Bayraklar
 1      1049kB     500GB  500GB  primary  ext4


berkehan[member=5184]Sirkadyen[/member] ~ $ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT        UUID
sdb    465,8G disk                         
└─sdb1 465,8G part ext4   /mnt/0b21cb3c-178 0b21cb3c-178e-4fd5-bff9-ac1351cc9993
sda    232,9G disk                         
├─sda2 226,5G part ext4   /                 e760a3af-fed8-4439-a838-0807c870381b
├─sda3   5,9G part swap   [SWAP]            74831369-2289-4c8f-a174-ceb26e8ea716
└─sda1   512M part vfat   /boot/efi         2F45-709D

berkehan[member=5184]Sirkadyen[/member] ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=e760a3af-fed8-4439-a838-0807c870381b /               ext4    noatime,errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=2F45-709D  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=74831369-2289-4c8f-a174-ceb26e8ea716 none            swap    sw              0       0
/dev/disk/by-uuid/0b21cb3c-178e-4fd5-bff9-ac1351cc9993 /mnt/0b21cb3c-178e-4fd5-bff9-ac1351cc9993 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
berkehan[member=5184]Sirkadyen[/member] ~ $ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=2956956k,nr_inodes=739239,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=596028k,mode=755)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16978)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /mnt/0b21cb3c-178e-4fd5-bff9-ac1351cc9993 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=596028k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
2
Kod: [Seç]
inxi -Fxz
sudo parted -l
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
cat /etc/fstab
mount

çıktılarına bakalım.
3
Kurulum Öncesi ve Sonrası / Kurulum Sonrası SSD ve Kopyalama Sorunu
« Son İleti Gönderen: Sirkadyen Bugün, 12:32:57 »
Merhabalar.  :)   Daha önce Ubuntu ile tecrübelerim vardı ancak uzun süreli kullanmamıştım. Az önce Windows'u tamamen silerek Linux Mint'e tertemiz bir geçiş yaptım.

- Kurulum sırasında SSD'yi GParted ile tamamen sildim, Create Partition Table - gpt seçerek UEFİ olarak kuracağım için gpt bölümlemesi yapmasını istedim. Diski unallocated olarak bırakıp kuruluma geçtim.
- Bunun dışında dizüstü bilgisayarımda yedek disk olarak da bir HDD takılı. Gparted üzerinden de bu diski tamamen silip ext4 olarak formatladım.

Kurulum sonrasında iki şey hariç hiçbir sorun çıkmadı, sistem takır takır çalışıyor. Sorunun birisi şu; sistemin kurulu olduğu SSD'ye girmeye çalıştığımda Cant Mount hatası alıyorum. Dizine erişim var ancak bilgisayarım üzerinden çift tıkladığımda bu hata geliyor, bu normal midir ?İkinci sorunum ise harici diskimden bilgisayardaki HDD'ye dosyalarımı kopyalayamıyorum. Root hatası veriyor. Bunu nasıl düzeltebilirim ?

4
Diğer Donanımlar / Ynt: Harici HDD Salt Okunur Sorunu
« Son İleti Gönderen: Butterfly Bugün, 09:13:48 »
Öncelikle harici diskin dosya sistemini hatalara karşı taratmayı deneyebilirsiniz.

Ayrıca harici diskteki bir dizini yönetici haklarıyla açıp, dosya yazıp yazamadığınızı kontrol ediniz.

Sorunla ilgili olarak harici disk takılı olduğu halde aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.

Kod: [Seç]
inxi -Fxz
sudo parted -l
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
cat /etc/fstab
mount

Ayrıca aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız, bu komut kullanıcı ev dizininde dmesg isimli bir dosya oluşturacak. Bu dosyanın içeriği çok uzun olacağı için, içeriğini foruma yapıştırmak yerine buraya aktarıp bağlantısını paylaşınız.

Kod: [Seç]
dmesg > dmesg
5
Alıntı
Kod: [Seç]
echo "options iwlwifi 11n_disable=8 swcrypto=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf

Aynı komutu Manjaro'da da deneyebilirsiniz. Sorun çözülmezse güç yönetimini pasifleştiren komutu da kullanınız.

Sorun çözüldüyse IPV6 ve /etc/nsswitch.conf dosyası ile ilgili düzenlemeleri yapmayabilirsiniz.Gizli bağlantı bağlanma sorunu ile ilgili yeni bir konu açmanız daha uygun olur, forumda aynı başlık altından birbirinden farklı hususlar hakkında konuşmuyoruz.
6
Forumdaki Bumblebee ve Nvidia Prime ile ilgili konuları inceleyebilirsiniz.
7
Şu kod sorunumu çözdü sayende, çok sağ olasın üstad.

Kod: [Seç]
echo "options iwlwifi 11n_disable=8 swcrypto=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf.- Fakat hocam alttaki ipv6 için kodu uygulamama gerek var mı artık ?

- Ayrıca cihazımda Manjaro Linux da kurulu ve aynı sıkıntı onda da var. Onun için de yardımcı olabilir misiniz ?

- Birde kablosuz bağlantım gizli. Fakat Mint de bilgisayarı her açışımda otomatik olarak o gizli ağa bağlanmıyor. 3-5 dakika bekliyorum ama nafile. Hatta ağ ayarlarından gizli ağlara bağlana tıklayıp kaydettiğim gizli ağa bağlanmaya çalıştığımda da bağlanmıyor. Mecburen her Mint i açışımda tekrar dan ağ ayaraları- gizli ağa bağlan kısmından elle ağ adını-türünü-şifresini yazmak zorunda kalıyorum. Windows veya Manjaro  da hiç sıkıntı olmuyor ve onlarda otomatik olarak açılışta bağlanıyor.

Kusura bakma hocam bilen birini bulunca problem problemi açıyor, hakkını helal et... ;) ;)
8
Diğer Donanımlar / Harici HDD Salt Okunur Sorunu
« Son İleti Gönderen: FroverFree 16 Ekim 2017, 18:11:30 »
Merhabalar uzun süredir linux kullanıyorum ve bu aralar başıma gelen bir olayı merak ettim ve sorma istedim.
1 tb diskimi sistemime takıyorum sabit diskimde dosya okuma dışında hiçbir işlem yapamıyorum.
Diskim biçimlendiremeyeceğim kadar büyük ve windows da sorunsuz kullanabiliyorum sorun nedir ?
9
Selam Arkadaşlar. Nvidia Prime, Nvidia Bumblebee ve Nvidia Optimus bu üç yöntem arasında ne fark var? Nvidia Prime ve Bumblebee hakkında biraz bilgim var ama debian wiki sayfalarında bir de Nvidia Optimus diye bir yöntemden bahsedilmiş.  https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers/Optimus
10
Selamlar.

Arkadaşlar bu konuda bir bilgisi olan var mı acaba. Nvidia yada Ati ekran kartlarının sahipli sürücüleri Wayland X sunucusunu desteliyorlar mı?
X .Org kurmadan direk wayland kurarak sistemi kullanabilmek mümkün mü? Belki programlarında desteği olması gerekiyordur tabii ama en azından nvidia+wayland+ (gnome yada kde) kurarak bilgisayarı kullanabilirmiyiz?
Sayfa: [1] 2 3 ... 10